Umsókn í félagið

Inntökuskilyrði MHR

Umsækjandi skal uppfylla fjögur af neðangreindum skilyrðum.

  1. Hafa lokið minnst 4ra ára námi frá viðurkenndum listaskóla, samkvæmt yfirlýsingu viðkomandi skóla.
  2. Að hafa starfað alvarlega að listsköpun í minnst 2 ára að námi loknu eða stundað framhaldsnám jafn lengi.
  3. Hafa tekið þátt í alþjóðlegri sýningu, samsýningu styrktri af opinberum aðilum eða ekki færri en fimm samsýningum öðrum en að ofan greinir.
  4. Hafa haldið eina eða fleiri einkasýningar í viðurkenndum sýningarsölum eða viðurkenda sýningu á opnu svæði .
  5. Hafa verið falið af dómnefnd að vinna að listskreytingu á opinberum vettvangi.
  6. Eiga minnst eitt verk í opinberri eigu, keypt af viðkomandi safnráði eða matsnefnd
  7. Hafa hlotið opinberan styrk eða starfslaun.
  8. Leggja má fram upplýsingar um aðra listræna starfssemi en um getur í ofangreindum liðum.

    Eyðublað

Umsóknarfrestur 2013 er til 9.april 2013. Allir umsækjendur fá svar fyrir 1. júní 2013. Meiri hluti aðalfundar ræður úrslitum um meðferð umsóknar.

Félagar í Myndhöggvarafélaginu í Reykjavík gerast EKKI sjálfkrafa félagar í SÍM (Sambandi íslenskra Myndlistarmanna), en þeim er frjálst að velja.


Hafðu

samband!