Hjólið / The Wheel YFIR GULLINBRÚ
30.05.20 – 20.09.20

HJÓLIÐ 2020 mun eiga sér stað í Grafarvogi og hefur sýningin hlotið tilinn YFIR GULLINBRÚ með vísan í þessa helstu samgönguæð frá miðborg Reykjavíkur yfir í Grafarvoginn, Gullinbrú, svo og í kvæði Bjarna Vigfússonar Thorarensen skálds (1786- 1841), sem bjó um tíma í Gufunesi í Grafarvogi og orti þar m.a. ljóðið „Veturinn “, sem hefst á þessum ljóðlínum: Hver ríður svo geyst á gullinbrúvu.

Hver ríður svo geyst 

á gullinbrúvu

hávan of hifin

hesti snjálitum,

hnálega hristanda

hrímgan makka,

Eldi hreyfanda

undan stálsköflum?


(Ort um 1823)

Þungamiðja sýningarinnar liggur í staðsetningu hennar; Grafarvoginum; legu og landslagi, félagslegum- og sögulegum þáttum, flóru og fánu, fjölbreyttu mannlífi, hverfispólitík og sérþáttum hverfisins. Hugmyndalegur útgangspunktur sýningarinnar er vinna með lífræn ferli, verðandi og stígandi í listferli listamanna í takti við upplifun þeirra á hverfinu og náttúruöflunum, sem eiga sinn þátt í að skapa umgjörð þess og gera það eftirsóknarvert til búsetu og útþenslu fyrir lífsgæði framtíðar.

Sýningin YFIR GULLINBRÚ í Grafarvogi 2020 tekur mið af hröðum og viðamiklum breytingum sem standa yfir og liggja fyrir í þessu hverfi Reykjavíkurborgar sem er einna grænast af hverfum borgarinnar og þar sem miklir byggingamöguleikar eru fyrir hendi en jafnframt möguleikar á að leyfa lífríki staðarins að halda sér og vaxa á sinn eigin lífræna hátt í takti við þá tíma sem full ástæða er til að óttast að glatist að eilífu. Grafarvogur er byggðarsvæði sem enn er möguleiki á að móta töluvert til framtíðar, í takti við óskir íbúa, gesta og landsmanna allra. Þar getur myndlistin haft mikil áhrif, vakið til umhugsunar, varpað upp ófyrirséðum hliðum, búið helgireiti og verndað hreiður, skerpt á hugmyndafræði og meitlað í mjúk, hörð og ósýnileg efni nokkurs konar gullna framtíðarbrú á milli íbúa, ráðamanna, skammtímagesta og móður náttúru.

LISTAMENN:
Anna Júlía Friðbjörnsdóttir
Brynhildur Þorgeirsdóttir
Elísabet Brynhildardóttir
Eygló Harðardóttir
Hanan Benammar
Hulda Rós Guðnadóttir
Klængur Gunnarsson
Rebecca Erin Moran
Vala Sigþrúðar Jónsdóttir
Þórdís Alda Sigurðardóttir

SÝNINGARSTJÓRI:
Birta Guðjónsdóttir


ÚTHVERFI / SUBURB
17. maí – 25. ágúst 2019

Titill sýningarinnar ÚTHVERFI vísar í staðsetningu hennar í Breiðholtshverfi se er fyrsta skipulagða úthverfi Reykjavíkur. Breiðholtið er fjölmennasta og fjölbreyttasta íbúahverfi borgarinnar. Þar má finna flest einbýlishús í einu hverfi í Reykjavík, þar eru flestar íbúðir í fjölbýli og þar býr líka hæsta hlutfall íbúa af erlendum uppruna. Mismunandi menningarheimar auka á fjölbreytileikann og auðga mannlífið en manngert og náttúrulegt umhverfi hverfisins ásamt sögu þess myndar umgjörð um daglegt líf þeirra sem þar búa. Á sýningunni ÚTHVERF verður litið til þess hvernig sameiginlegt rými hverfisins samþættir menningarlegar og félagslegar þarfir íbúanna. Listamennirnir voru hvattir til að líta til sögu Breiðholtshverfisins, skoða mörk hins manngerða og náttúruleg umhverfis og einnig til samstarfs við íbúa hverfisins.

HJÓLIÐ er sýningaröð sem Myndhöggvarafélagið í Reykjavík setur upp í opinberu rými þar sem listaverk þræða sig eftir hjóla- og göngustígum borgarinnar. Sýningin ÚTHVERFI er annar áfangi í röð fimm sumarsýninga se settar verða upp í aðdraganda fimmtíu ára afmælis félagsins árið 2022. Í Menningarhúsinu Gerðubergi er miðstöð sýningarinnar, ÚTHVERFI+, þar má finna smærri verk eftir listamennina, upplýsingar um vinnuferlið og þær hugmyndir sem liggja að baki verkunum. Sýningin opnar í Gerðubergi föstudaginn 17. maí kl. 17

Listamenn:
ANSSI PULKKINEN
ARNAR ÁSGEIRSSON
BALDUR GEIR BRAGASON
HALLDÓR ÁSGEIRSSON
HALLSTEINN SIGURÐSSON
KATHY JUNE CLARK
KATRÍN INGA JÓNSDÓTTIR HJÖRDÍSARDÓTTIR
ÓSK VILHJÁLMSDÓTTIR
SINDRI LEIFSSON

Sýningarstjórar:
AÐALHEIÐUR VALGEIRSDÓTTIR & ALDÍS ARNARDÓTTIR

Verkefnastjóri ÚTHVERFI+ í Gerðubergi:
Hubert Lukasz Gromny

FALLVELTI HEIMSINS / GONE WITH THE WIND
Reykjavík 103 & 108
03.06.18 – 18.08.18

Hugmyndalegur rammi sýningarinnar FALLVELTI HEIMSINS leggur út af titli sýningaraðarinnar og vísar í örlaga- eða hamingjuhjólið (Rota Fortunae), sem skoða má sem tákn um framvindu og hringrás lífsíns en einnig í heiminn sjálfan - hjólið sem jarðar-hvel á eilífum snúningi. Sögnin um hamingjuhjólið á rætur í forlagahyggju mannsins þar sem gyðjan Fortúna var talin ákveða örlög manna með því að snúa hjóli sem þeir voru fastir á. Þannig nutu sumir mikillar gæfu í lífinu og aðrir urðu ógæfu að bráð en í táknmynd hjólsins má skynja að maðurinn hafi löngum áttað sig á því að jarðvistin sé ansi fallvölt. Í samtímanum virðist nú sem maðurinn sé einnig að átta sig á því að heimurinn sem hann byggir er forgengilegur. Hugtakið „anthropocene“ (ísl. mannöld) hefur á undanförnum árum í ríkjandi mæli verið notað til þess að lýsa nýju tímabili í sögu jarðarinnar og mannkynsins, þar sem maðurinn er orðinn mótandi afl sem umbreytir og eyðir kerfum jarðarinnar með áður óþekktum hætti. Hvort sem skilgreina á tímabilið út frá kjarnorkutilraunum sem hefjast um miðja tuttugustu öld, vegna losunar koltvísýrings út í andrúmsloftið sem leiðir af sér hnattræna hlýnun, mengunar úthafanna af völdum plastrusls eða útbreiðslu og fjölgunar hænsfugla í heiminum með tilheyrandi úrgangi svo fátt eitt sé nefnt, er ljóst að á mannöld erum við bókstaflega Á hverfanda hveli. Hugmyndin sem liggur til grundvallar sýningunni setur á þennan hátt tíma og rými einstaklingsins, æviskeið (lista)mannsins í samhengi við tíma og rými (borgar)umhverfisins, lífsskeið heimsins. Tilgangurinn með sýningunni er að takast á við aðkallandi spurningar um samlíf mannsins með jörðinni og skilning hans á umhverfinu í samtíma sem er undiropinn stöðugum breytingum. Um leið mun sýningin leitast eftir að birta tillögur að svörum við þessum spurningum, allt frá fútúrískum dómsdagsspám til rómantískrar boðunar um nýtt upphaf.

Listamenn
Dagný Guðmundsdóttir
Eva Ísleifs
Guðrún Nielsen
KristinnPeter (Kristinn Guðmundsson & Peter Sattler)
Margrét Helga Sesseljudóttir
Páll Haukur Björnsson
Steingrímur Eyfjörð  & Unnar Örn
Steinunn Önnudóttir
Søren Engsted
Þór Sigurþórsson

Sýningarstjóri
Heiðar Kári Rannversson

︎    ︎                                                                                                             


Aðalsíða / Main page