Fréttir / News VerkEfni - Kynning á störfum myndhöggvara   
Brynhildur Þorgeirsdóttir myndhöggvari opnar sýningu á vinnustofu sinni á Bakkastöðum 113, 112 Reykjavík. Opið verður í september á laugardögum og sunnudögum kl. 14 – 18. Og á öðrum tímum eftir samkomulagi í síma 895 9897, hægt er að taka á móti 10 manna hópum.

Vinnustofan og staðsetning hennar er ævintýraheimur útaf fyrir sig.  Til sýnis verða nýjir og eldri skúlptúrar og lögð er áhersla á kynningu á verkefnum tengdum vinnu myndhöggvara, sem í þessu tilfelli er með sérþekkingu á gleri og steinsteypu:              Útilistaverk fyrir einkagarða  -  Módel og tillögur af útilistaverkum fyrir almennings rími – Glerflísar og mósaik verkefni – Hellur og  steinagólf  - Innréttingar / innsetningar – Legsteinar og fl.

Ath.  Sunnudaginn 20.09.2020 lýkur „Yfir Gullinbrú“ sýningu Myndgöggvarafélagsins í Reykjavík. Verk Brynhildar „ Tíminn og Efnið „ er staðsett við milli göngu og reiðstígs á móts við Barðastaði 35, sem er í 4 mín. göngufæri frá vinnustofunni.

Þessi sölu og kynningarsýning er styrkt af Reykjavíkurborg: Menningarstyrkur vegna Covid-19.
Kallað er eftir tillögum og hugmyndum fyrir Hjólið 2021 / Tillögur sendist á fyrir miðnætti 6. september 2021.Kallað er eftir tillögum og hugmyndum frá félagsmönnum Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík fyrir fjórða áfanga Hjólsins sem mun fara fram sumarið 2021. Hjólið er röð útisýninga í fimm áföngum á vegum Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík sem haldin er í tilefni fimmtíu ára afmælis félagsins árið 2022. Fyrsta áfanga Hjólsins var hleypt af stokkunum sumarið 2018, öðrum áfanga sumarið 2019 og þeim þriðja nú í ár, sumarið 2020. Nýr sýningarstjóri leiðir hvern áfanga og er sérstök áhersla lögð á að leita til fagfólks með ólíkar áherslur og persónulega sýn á tíma og rými borgarinnar.

Sýningarnefnd Hjólsins hefur falið Sunnu Ástþórsdóttur að leiða fjórðu útgáfu Hjólsins sem haldin verður árið 2021, og velja úr innsendum hugmyndum félagsmanna til frekari útfærslu. Að þessu sinni mun Hjólið þræða sig eftir hjóla- og göngustígum sem liggja um hverfi 104 (Tún, Teigar, Laugardalur, Lækir, Laugarnes, Laugarás, Sundahöfn, Sund, Heimar, Skeifan, Vogar, Merkur). Sýningin hefur hlotið vinnutitillinn Seiling og vísar titillinn í það hvernig listin nær til þess hluta raunveruleikans sem lendir á milli eða verður eftir þegar við skipuleggjum og áttum okkur á heiminum sem manngerðu umhverfi, samgönguæðum, kerfum og öðrum föstum skorðum.

Tillögum skal skila rafrænt, en félagsmönnum er frjálst að koma hugmynd sinni til skila á skriflegan og/eða myndrænan hátt. Einnig eru myndhöggvarar hvattir til að senda inn tillögur sínar á hvaða stigi ferlisins sem þær kunna að vera. Verkin þurfa ekki að einskorðast við eina staðsetningu eða rými, heldur geta þau verið í mörgum hlutum og dreift sér yfir stærra svæði. Engar takmarkanir eru settar varðandi stærð verka eða þann miðil sem þau verða unnin í, og senda má inn fleiri en eina tillögu að bæði áþreifanlegum og óefniskenndum verkum. Áætlað er að sýningin verði opnuð um mánaðarmótin maí/júní 2021 og að hún sé aðgengileg almenningi út septembermánuð 2021.


Tekið er á móti tillögum til miðnættis sunnudaginn 6. september 2021. Skila skal gögnum rafrænt í tölvupósti á sunna.astthors@gmail.com undir yfirskriftinni „Hjólið 2021“. Fyrirspurnir sendist á sama netfang. Öllum umsóknum verður svarað innan örfárra daga, og ekki síðar en mánudaginn 14. september. Við val á tillögum verður litið til þess hvernig þær rýma við upphafsstef sýningarinnar, samræmast grunnhugmynd Hjólsins að fylgja hjóla- og göngustígum höfuðborgarinnar og á hvaða hátt verkin vinna með staðsetningu og ólíkar kringumstæður í borgarlandinu. Við val á sýnendum verður gætt að fjölbreytileika milli kynja og kynslóða, óháð bakgrunni en sömuleiðis hvað varðar efnistök og umfjöllunarefni. Sjö listamenn verða valdir til þátttöku í Hjólinu 2021.

Sýningunni verður miðlað í prentuðum bæklingi, á samfélagsmiðlum og á vefsíðu Hjólsins,

www.hjolid.isNánar um upphafsstef Hjólsins 2021


Hjólið 2021 leggur út af vinnutitlinum Seiling sem vísar í eiginleika listarinnar til að ná til þess sem oft fellur á milli lína eða verður útundan í því umhverfi sem maðurinn býr sér. Hugmyndir, hluti og lífverur sem hrærast í sprungunum en eru innan seilingar listarinnar. Það sem er fjarverandi, það sem við óttumst, væntum eða ímyndum okkur, en einnig það sem ráðandi öfl og samfélagsgerð þvingar til hliðar eða veitir ekki svigrúm. Hjólið 2021 mun eiga sér stað á svæði þar sem atvinnustarfssemi og íbúabyggð mætast og móta umhverfi og mannlíf. Fjölbreyttir vinnuferlar, flutningar og hræringar eiga sér stað innan svæðisins sem hefur áhrif á viðhorf, mannvist, stigveldi og menningu innan sem utan þess. Með því að teygja sig inn á milli mannvirkja og athafna opnar listin á nýtt samtal eða ögrun við það sem blasir við, það sem við
vitum og þekkjum, og það sem er viðtekið.


Út frá þessum opnu hugleiðingum hefur Hjólið 2021 för, en verkin sem verða fyrir valinu og það samtal sem skapast í samstarfi sýningarstjóra og listamanna mun ákvarða stefnuna og móta endanlegan ramma sýningarinnar.


Tillögur skulu innihalda

1. Greinargóða lýsingu á hugmynd að verki, í orði og/eða myndum, auk ítarefnis sem tengist hugmynd (hámark 1A4 bls og/eða 5 myndir í lágri netupplausn. Hljóð og
vídeóefni aðeins með hlekkjum á netsíðu)

2. Gróf kostnaðaráætlun (helstu kostnaðarliðir og áætlaðar upphæðir eftir fremsta megni. Hámark 1 A4 bls.)

3. Stutt ferilskrá og myndir af fyrri verkum (hámark 1 bls og 5 myndir í lágri netupplausn) auk hlekks á heimasíðu ef hún er til staðar.

Tillögur sendist á sunna.astthors@gmail.com fyrir miðnætti 6. september 2021.

Efniskostnaður og þóknun til listamanns nemur samtals 400.000 krónur. Einungis skuldlausir félagar geta tekið þátt.


Staðsetning Hjólsins 2021

Svæðið sem Hjólið 2021 teygir sig yfir er rótgróið í borgarmyndinni, þó það sé enn gert ráð fyrir uppbyggingu hér og þar – eða inn á milli. Þar er að finna ýmsar byggingar, stofnanir, hverfi, byggingarreiti og græn svæði sem bæði hafa grafið sig inn í menningarlandslagið og þjóna hagnýtu hlutverki. Hjólið 2021 mun eiga sér stað í svæðisnúmeri 104. Lesa má nánar um svæðið í Aðalskipulagi Reykjavíkur fyrir árin 2010–2030, bls. 244–251, borgarhluti 4.

Eftirfarandi er stuttur úrdráttur þaðan, en umsækjendur eru hvattir til að fara á staðinn og kynna sér svæðið með eigin líkama og hug. Svæðið er stórt og nær yfir nokkur gróin og að mestu leyti fastmótuð íbúðarhverfi (Tún, Teiga, Læki, Laugarás, Sund, Heima og Voga) og atvinnusvæði sem eru í stöðugri þróun og uppbyggingu. Þar ber til dæmis að nefna Sundahöfnina, eitt umfangsmesta hafnarsvæði á landinu sem er í þróun sem ein helsta inn- og útflutningsstöð landsins, og er þar með bein tenging við önnur lönd. Göngu- og hjólastígar á svæðinu tengja það svo við önnur hverfi borgarinnar. Sundahöfnin er um 180 hektarar sem er mun stærra hafnar- og athafnarsvæði en
tíðkast annars staðar. Þar eru vörugeymslur, gámavellir, flutningahöfn, dreifingamiðstöðvar og landflutningsstöðvar. Einnig er við Sundahöfn fjölnotahöfn þar sem meðal annars skemmtiferðaskip af ýmsum stærðum og gerðum geta lagt við höfn. Nokkur þróunarsvæði er að finna á svæðinu með miklum uppbyggingarmöguleikum, bæði fyrir nýjar íbúðir með tilheyrandi fjölgun íbúa í borgarhlutanum (t.d. við Blómaval og Sláturfélagsreit), og aukningu á alls konar atvinnustarfssemi, það er sem dæmi gert ráð fyrir aukningu á verslun og þjónustu, nýjum skrifstofubyggingum og hótelum við Skeifuna, Kirkjusand, Höfðatorg og Köllunarklett.

Svæðið við Kleppspítala er í þróun. Kleppur tilheyrir geðsviði Landspítalans og er jafnframt fyrsta geðsjúkrahús landsins. Markmiðið með stofnun Klepps var fyrst og fremst að létta á vanda við heimili geðsjúkra og búa hinum veiku mannsæmandi dvalarstað, frekar en að stunda þar eiginlegar lækningar. Saga sjúkrahússins er samofin sögu geðlækninga- og hjúkrunar hér á landi og í dag eru þar starfræktar nokkrar deildir sem veita endurhæfingu og margvísleg meðferðarúrræði. Gert er ráð fyrir mögulegri aukningu á atvinnuhúsnæði við spítalann, með tilliti til nálægðar við starfssemi hans. Auk þess verður útivistarsvæði nyrst við Klepp tryggt. Íbúðarhverfin, sem teljast að mestu leyti fullbyggð, byggðust upp í áföngum. Elsti hluti Túnanna er frá 1940, á meðan önnur hverfi, svo sem Teigar, Vogar, Sund og Laugarás byggðust að mestu leyti upp um og eftir 1945. Önnur hverfi spruttu fram á sjötta, sjöunda og áttunda áratug
síðustu aldar. Hverfin teljast nokkuð heilsteypt og hafa hvert um sig sérstök einkenni. Yfirleitt er stutt í alla helstu þjónustu, s.s. skóla, frístundastarf og matvöruverslun.
Svæðið dregur nafn sitt af gömlu þvottalaugunum en árið 1871 setti Sigurður málari fram þá hugmynd að Laugardalur yrði íþrótta og útivistarsvæði fyrir íbúa Reykjavíkur og hefur þeirri stefnu verið haldið allar götur síðan. Fjölbreytt íþrótta- og afþreyingaraðstaða er á svæðinu s.s. Laugardalslaug, Laugardalshöll, Grasagarðurinn og Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn. Laugardalurinn er í raun einn af mikilvægustu borgargörðum Reykjavíkur.

Kæri félagsmaður

Boðað er til aðalfundar Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík þann 23. maí næstkomandi kl 16:00 í húsnæði félagsins á Nýlendugötu 15.

Vegna fjöldatakmarkanna á 50 manns biðjum við félagsmenn sem ætla að mæta að senda póst á mhr@mhr.is og tilkynna komu sína fyrirfram.

Dagskrá aðalfundar er eftirfarandi
a) Skýrsla stjórnar.
b) Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.
c) Lagabreytingar.
d) Umsóknir um félagsaðild.
e) Kjör stjórnar og nefnda félagsins.
f) Fjárhagsáætlun og ákvörðun um árgjald.
g) Önnur mál.

Kveðja
Stjórn Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík.


HJÓLIÐ 2020 mun eiga sér stað í Grafarvogi 30.05.20 – 20.09.20 og hefur sýningin hlotið titilinn YFIR GULLINBRÚ með vísan í þessa helstu samgönguæð frá miðborg Reykjavíkur yfir í Grafarvoginn, Gullinbrú, svo og í kvæði Bjarna Vigfússonar Thorarensen skálds (1786- 1841), sem bjó um tíma í Gufunesi í Grafarvogi og orti þar m.a. ljóðið „Veturinn “, sem hefst á þessum ljóðlínum: Hver ríður svo geyst á gullinbrúvu.

Dagskrá: http://hjolid.is/is/dagskra

LISTAMENN:
Anna Júlía Friðbjörnsdóttir
Brynhildur Þorgeirsdóttir
Elísabet Brynhildardóttir
Eygló Harðardóttir
Hanan Benammar
Hulda Rós Guðnadóttir
Klængur Gunnarsson
Rebecca Erin Moran
Vala Sigþrúðar Jónsdóttir
Þórdís Alda Sigurðardóttir

SÝNINGARSTJÓRI:
Birta Guðjónsdóttir
HJÓLIÐ 2020

Frestur til að senda inn tillögur fyrir samsýninguna Hjólið 2020 er nú liðinn.

Alls bárust 42 tillögur og verður haft samband við alla sendendur tillagna fyrir 24. nóvember.

Sýningarstjórn Hjólsins og sýningarstjóri þakka fyrir góða þátttöku og við hlökkum til undirbúnings og opnunar Hjólsins snemma sumars 2020.


KALLAÐ ER EFTIR TILLÖGUM OG HUGMYNDUM AÐ VERKUM FYRIR HJÓLIÐ


HJÓLIÐ – SÝNINGARÖÐ Í TILEFNI AF 50 ÁRA AFMÆLI MYNDHÖGGVARAFÉLAGSINS Í REYKJAVÍK
Frestur til að skila inn gögnum rennur út laugardaginn 16. nóvember 2019

Þann 17. ágúst 2017 fagnaði Myndhöggvarafélagið í Reykjavík 45 ára afmæli, en félagið var stofnað á afmælisdegi Ragnars Kjartanssonar heitins árið 1972. Af þessu tilefni ákvað stjórn MHR að efna til sýningaraðar með verkum félaga sem opnar í áföngum uns félagið verður 50 ára. Sýningaröðin ber nafnið HJÓLIÐ og var fyrsta áfanga hennar hleypt af stokkunum sumarið 2018 og annar áfanginn sumarið 2019.
Nýr sýningarstjóri leiðir hvern áfanga og er sérstök áhersla lögð á að leita til fagfólks með ólíkar áherslur og persónulega sýn á tíma og rými borgarinnar. Andi verkefnisins berst á vissan hátt frá Strandlengjunni, útilistasýningu sem MHR hélt í tveimur áföngum í kringum síðustu aldamót. Hjólið rúllar hins vegar víðar og slóð þess teygir anga sína um borgina þvera og endilanga.

Sýningarstjórn Hjólsins hefur falið Birtu Guðjónsdóttur, myndlistarmanni og sýningastjóra, að leiða þriðja áfanga sýningaraðarinnar sumarið 2020 og velja úr innsendum hugmyndum félagsmanna til frekari útfærslu. Auk þess verður erlendum myndhöggvara boðið til leiks líkt og á fyrri sýningum Hjólsins.

Sýningaröðin þræðir sig að miklu leyti eftir göngu- og hjólastígum höfuðborgarinnar, um opin svæði og inn eftir endilöngu borgarlandinu. Sýningin mun að þessu sinni eiga sér stað í Grafarvogi og hefur hún hlotið vinnutitilinn Yfir Gullinbrú með vísan í þessa helstu samgönguæð frá miðborg Reykjavíkur yfir í
Grafarvoginn, Gullinbrú, svo og í kvæði Bjarna Vigfússonar Thorarensen skálds (1786-
1841), sem bjó um tíma í Gufunesi í Grafarvogi og orti þar m.a. ljóðið „Veturinn “, sem
hefst á þessum ljóðlínum: Hver ríður svo geyst á gullinbrúvu.

Hver ríður svo geyst
á gullinbrúvu
hávan of hifin
hesti snjálitum,
hnálega hristanda
hrímgan makka,
eldi hreyfanda
undan stálsköflum?
(Ort um 1823)

Grafarvogur er eitt af nýrri hverfum Reykjavíkurborgar. Er það var að byggjast up snemma á níunda áratugnum var ákveðið götuheiti fyrsta íbúðahverfisins yrðu að hlut til sótt til bókmennta, líkt og er um mörg af eldri hverfum í Reykjavík. Dæmi um þa eru önnur götuheiti í Grafarvogi s.s. Foldirnar í Foldahverfi, Fjörgyn og Fjallkonuvegur en heitin eru fengin úr ljóði Bjarna Thorarensen „Eldgamla Ísafold“. Nýlegri götuheiti í
Grafarvogi eru m.a. fengin frá fulltrúum almennings, sem sent hafa inn hugmyndir a götuheitum hugmyndavef Reykjavíkurborgar. Eitt hið nýjasta er tillaga íbúa í Reykjavík „Svarthöfði“. Gatan fær heiti sitt frá íslenskri þýðingu á nafni persónunnar Darth Vade úr Star Wars kvikmyndunum og þótti passa inn í Höfðahverfið, sem áður hafði myndast í Grafarvogi.

Kallað er eftir tillögum frá félagsmönnum MHR fyrir þriðja áfanga sýningaraðarinnar sumarið 2020. Skila má inn tillögum að verkum í hvaða formi og efni sem er. Verkin þurfa ekki að einskorðast við eina staðsetningu eða rými, heldur geta þau verið í mörgum hlutum, teygt sig eftir göngu- eða hjólastíg, eða verið bæði utandyra og innan í senn. Senda má inn fleiri en eina tillögu. Áætlað er að sýningin verði opnuð um mánaðarmótin
maí/júní 2020, samhliða opnun Listahátíðar í Reykjavík, og að hún standi út
septembermánuð 2020.

Í tillögunni skal koma fram:

1. Greinargóð lýsing á tillögu að verki (hámark 1 A4 bls.) auk myndefnis er tengist
hugmyndinni (Hámark 5 myndir, í lágri netupplausn. Hljóð- og vídeóefni aðeins með
hlekkjum á netsíðu).

2. Gróf kostnaðaráætlun (helstu kostnaðarliðir & áætlaðar upphæðir eftir fremsta
megni. Hámark 1 A4 bls.) til upplýsingagjafar um framkvæmdina.

3. Ferilskrá sýnanda með kontaktupplýsingum (hámark 1 A4 bls.).
Við val á tillögum verður litið til þess hvernig þær samræmast grunnhugmynd
sýningarinnar og um að nýta hjóla- og göngustíga höfuðborgarinnar og á hvaða hátt
verkin vinna með staðsetningu og ólíkar kringumstæður í borgarlandinu. Við val á
sýnendum verður gætt að hlutföllum milli kynja og kynslóða. Sem fyrr verða sýnendur tíu talsins á sýningu Hjólsins 2020. Sýningin verður kynnt í prentuðum bæklingi sýningarinnar, á merkispjaldi við hvert verk, á samfélagsmiðlum og á vefsíðu sýningaraðarinnar; www.hjolid.is

Sýningunni er ætlað að vera aðgengileg í almenningsrými á sýningartímanum; júní-
september 2020.

Tekið er við gögnum rafrænt í tölvupósti á birta@this.is>birta@this.is

Frestur til að skila inn tillögum rennur út laugardaginn 16. nóvember 2019 klukkan 23:59 á íslenskum tíma.Haft verður samband við listamenn sem eiga valdar tillögur 3-4 dögum síðar og þátttaka þeirra þá staðfest. Um hugmyndalegan ramma sýningarinnar Yfir Gullinbrú. Þungamiðja sýningarinnar liggur í staðsetningu hennar; Grafarvoginum; legu og  landslagi, félagslegum- og sögulegum þáttum, flóru og fánu, fjölbreyttu mannlífi, hverfispólitík og sérþáttum hverfisins. Hugmyndalegur útgangspunktur sýningarinnar
er vinna með lífræn ferli, verðandi og stígandi í listferli listamanna í takti við upplifu þeirra á hverfinu og náttúruöflunum, sem eiga sinn þátt í að skapa umgjörð þess og gera það að mörgu leyti eftirsóknarvert til búsetu og útþenslu fyrir lífsgæði framtíðar. Áherslan er lögð á ferli fremur en útkomu eingöngu; jafnvel hugmyndir og tillögur að inngripi inn í þróun hverfisins og uppbyggingar þess, sem ekki muni endilega eingöngu finna sér eitt skýrt form á sýningartímanum heldur geti ennfremur skapað form í hugum
okkar og þannig breytt skynjun okkar og skilningi á hverfinu. Sýningin Yfir Gullinbrú í Grafarvogi 2020 tekur mið af hröðum og viðamiklum breytingum sem standa yfir og liggja fyrir í þessu hverfi Reykjavíkurborgar sem er einna grænast af hverfum borgarinnar og þar sem miklir byggingamöguleikar eru fyrir hendi en jafnframt möguleikar á að leyfa lífríki staðarins að halda sér og vaxa á sinn eigin lífræna hátt í takti við þá tíma sem full ástæða er til að óttast að glatist að eilífu. Grafarvogur er byggðarsvæði sem enn er möguleiki á að móta töluvert til framtíðar, í takti við óskir íbúa, gesta og landsmanna allra. Þar getur myndlistin haft mikil áhrif,
vakið til umhugsunar, varpað upp ófyrirséðum hliðum, búið helgireiti og verndað hreiður, skerpt á
hugmyndafræði og meitlað í mjúk, hörð og ósýnileg efni nokkurs konar gullna framtíðarbrú á milli íbúa, ráðamanna, skammtímagesta og móður náttúru.

Staðsetning og upplýsingar
Sýningunni Yfir Gullinbrú hefur verið valinn staður í Grafarvogi.
Grafarvogur er hverfi í Reykjavík, sem afmarkast af ósum Elliðaár í vestri,
samnefndum vogi í suðri og Vesturlandsvegi í austri, sveitafélagsmörkum að
Mosfellsbæ og sjó. Póstnúmer í Grafarvogi er 112. Hverfið er fjölbýlt og er það enn í uppbyggingu. Í hverfinu er ein kirkja, Grafarvogskirkja.

-Íbúar í Grafarvogi eru um 18.041 talsins.
-Í hverfinu eru um 6.547 íbúðir.
-Hverfið er 14,5 km2 – Byggt land er 6,3 km2
-Í hverfinu eru 46 opin leiksvæði – alls 49.659 m2.
-Í hverfinu eru 152 km af göngu- og hjólastígum með bundnu slitlagi, auk gangstétta.
Til Grafarvogshverfis teljast Hamrar, Foldir, Hús, Rimar, Borgir, Víkur, Engi, Spöng,
Staðir, Höfðar, Bryggjuhverfi, Geirsnef, Gufunes og Geldinganes.

Borgarhlutinn skiptist í nokkur gróin íbúðarhverfi og atvinnusvæði, framtíðar-
byggingarsvæði og þróunarsvæði.

Hverfið byggðist fyrst upp eftir miðjan 9. áratug 20. aldar og dregur nafn sitt af bænum Gröf, sem nú er í eyði en stóð innst við hann, við Grafarlæk fyrir sunnan Keldur. Hér má sja ýmiskonar upplýsingar um Grafarvog og kynna sér verkefni er íbúar hafa kosið til framkvæmda, auk framtíðarsýnar núverandi meirihluta borgarráðs
til næstu tíu ára fyrir Grafarvog:

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/dbe-
grafarvogur_ibuafundur_borgarstjora_27sept2017_0.pdf

Þar sem þessi sýn borgarinnar er á teiknibor‘inu má hugsa sér að vinna listamanna
með opinber svæði í Grafarvogi og upplifanir sýningargesta á verkum þeirra geti haft
áhrif á framtíðarmótun í Grafarvogi.
Töluverð liststarfsemi á sér stað í Grafarvogi en þar búa nokkrir listamenn og þar starfa td. tugir myndlistarmanna í vinnustofum á Korpúlfsstöðum. Þar er og stórkostlegur skúlptúrgarður með verkum Hallsteins Sigurðssonar myndhöggvara og þar hafa listamenn nýlega fest kaup á byggingu í Gufunesi sem ætluð er sem framtíðarvettvangur listsköpunar; sem húsnæði til kvikmyndagerðar, leikmyndasmíða,
rannsókna á sviði sjónlista og myndsköpunar ýmiskonar eldhuga í liströðum okkar samtíma.

Listamenn Myndhöggvarafélagsins eru með tillögum sínum að verkum hvattir til að virkja íbúa hverfisins og starfsfólk í fyrirtækjum þess til samtals, takast á við sögu þess, náttúru og þau félagslegu sjónarmið sem lagt var upp með við uppbyggingu hverfisins. Sýningin er sett upp á vegum Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík og með þátttöku valinna félagsmanna, með það að megin markmiði að skapa áhugaverðan, spennandi
og krefjandi vettvang fyrir félagsmenn til að halda áfram því sköpunarferli sem þeir hafa lagt grunn að í stærra samhengi sinnar listsköpunar en að þeir vinni jafnframt inn í samhengi, sem geti orðið uppspretta nýrra könnunarferla og hugmynda þeirra, öðrum til andagiftar. Listamenn eru hvattir til að senda inn tillögur sínar, á hvaða stigi sem þær kunna að vera. Veki tillagan áhuga sýningastjóra í samhengi við sýninguna í heild, þá tekur við samtal og þróun á tillögunni í góðu samstarfi við sýningarstjóra.

Nánari upplýsingar veitir sýningarstjóri Hjólsins; Birta Guðjónsdóttir
birta@this.is s.8658719Hjólið / The Wheel 17. maí
ÚTHVERFI / SUBURB
17. maí – 25. ágúst 2019

Titill sýningarinnar ÚTHVERFI vísar í staðsetningu hennar í Breiðholtshverfi se er fyrsta skipulagða úthverfi Reykjavíkur. Breiðholtið er fjölmennasta og fjölbreyttasta íbúahverfi borgarinnar. Þar má finna flest einbýlishús í einu hverfi í Reykjavík, þar eru flestar íbúðir í fjölbýli og þar býr líka hæsta hlutfall íbúa af erlendum uppruna. Mismunandi menningarheimar auka á fjölbreytileikann og auðga mannlífið en manngert og náttúrulegt umhverfi hverfisins ásamt sögu þess myndar umgjörð um daglegt líf þeirra sem þar búa. Á sýningunni ÚTHVERF verður litið til þess hvernig sameiginlegt rými hverfisins samþættir menningarlegar og félagslegar þarfir íbúanna. Listamennirnir voru hvattir til að líta til sögu Breiðholtshverfisins, skoða mörk hins manngerða og náttúruleg umhverfis og einnig til samstarfs við íbúa hverfisins.

HJÓLIÐ er sýningaröð sem Myndhöggvarafélagið í Reykjavík setur upp í opinberu rými þar sem listaverk þræða sig eftir hjóla- og göngustígum borgarinnar. Sýningin ÚTHVERFI er annar áfangi í röð fimm sumarsýninga se settar verða upp í aðdraganda fimmtíu ára afmælis félagsins árið 2022. Í Menningarhúsinu Gerðubergi er miðstöð sýningarinnar, ÚTHVERFI+, þar má finna smærri verk eftir listamennina, upplýsingar um vinnuferlið og þær hugmyndir sem liggja að baki verkunum. Sýningin opnar í Gerðubergi föstudaginn 17. maí kl. 17

Listamenn:
ANSSI PULKKINEN
ARNAR ÁSGEIRSSON
BALDUR GEIR BRAGASON
HALLDÓR ÁSGEIRSSON
HALLSTEINN SIGURÐSSON
KATHY JUNE CLARK
KATRÍN INGA JÓNSDÓTTIR HJÖRDÍSARDÓTTIR
ÓSK VILHJÁLMSDÓTTIR
SINDRI LEIFSSON

Sýningarstjórar:
AÐALHEIÐUR VALGEIRSDÓTTIR & ALDÍS ARNARDÓTTIR

Verkefnastjóri ÚTHVERFI+ í Gerðubergi:
Hubert Lukasz GromnyAðalfundur 9. maí

Kæru félagsmenn

Boðað er til aðalfundar Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík þann 9. maí næstkomandi kl 19.30 í húsnæði félagsins á Nýlendugötu 15.


Dagskrá aðalfundar er eftirfarandi

a) Skýrsla stjórnar.

b) Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.

c) Lagabreytingar.

d) Umsóknir um félagsaðild.

e) Kjör stjórnar og nefnda félagsins.

f) Fjárhagsáætlun og ákvörðun um árgjald.

g) Önnur mál.


Kveðja
Stjórn Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík.


︎    ︎                                                                                                             


Aðalsíða / Main page